Termín Valné hromady 2018 – zapište si do diáře!

Nepřehlédněte tento termín a již nyní si ho zapište do diáře – důležité datum pro všechny zástupce klubů, členy a trenéry – volební Valná hromada 2018 se uskuteční dne 23. listopadu 2018 (místo a časový harmonogram bude včas uveřejněn).

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře