Vláda ČR dnes projedná uvolnění amatérského sportu, a to v celkovém počtu 12 lidí. Negativní test bude podmínkou!

Uvolnění amatérského sportu, a to v celkovém počtu 12 lidí?


Dovolujeme si Vás informovat o tom, že v průběhu jednání dne 11. 4. 2021 NSA s panem předsedou vlády České republiky a s panem ministrem zdravotnictví došlo k posunu ve smyslu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s nouzovým stavem v oblasti sportu tak, že vláda České republiky by měla dnes 12. 4. 2021 na svém jednání projednat uvolnění amatérského sportu, a to v celkovém počtu 12 lidí organizovaných na stanovištích ve skupinách po dvou, za podmínky negativního antigenního testu. V pátek příštího týdne by měla být pandemická situace vyhodnocena a přijatá opatření podle výsledků tohoto vyhodnocení upravena.


Pokud se jedná o sportování ve vnitřních prostorách, pan předseda vlády a pan ministr zdravotnictví požádali NSA o shovívavost s tím, že s uvolněním sportování ve vnitřních prostorách v průběhu příštího týdne nelze počítat, a to s odkazem na to, že čísla, z nichž je usuzováno na aktuální stav pandemie, se nezlepšují.

Ze včerejšího jednání však mám pocit, že oba pánové jsou sportu nakloněni a vnímají jeho důležitost. V tomto smyslu se budu snažit je i nadále přesvědčovat o tom, že je zcela nezbytné, aby sportu byla v souvislosti s návratem do normálního života společnosti věnována odpovídající pozornost,

sděluje Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury


Prosíme naše členy, aby opatření související s rozvolněním sportu dodržovaly.

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře