Zpráva pro trenéry ze schůze STK ze dne 1. 9. 2022

1. Přestupní termíny

STK nebude z časových důvodů řešit přestupy, které jsou mimo termíny. Přestupní termíny budou 31. 1. a 20. 6. každého roku. Platnost ihned.

2. Hudební doprovod

  • Je na odpovědnosti každého trenéra, že v textu použité hudby nejsou nevhodné výrazy. Do Soutěžního řádu, bod 5. 2. 3 Hudební doprovod bude dopsáno:
    „Hudební doprovod, jehož text hlavní rozhodčí po konzultaci s panelem shledá nevhodným, bude považován za nepřijatelný. Na tuto skutečnost bude trenér upozorněn. Od příštího závodu musí být použita hudba jiná nebo vytvořena tzv. „clean“ verze původní skladby (tzn. bez nevhodných pasáží). Hlavní rozhodčí o nepřijatelných doprovodech informuje hlavní rozhodčí následujících závodů. V případě opakovaného použití nepřijatelného doprovodu na příštím závodu, bude sestava penalizována 1 bodem od každého rozhodčího (kromě skill judge). Tento bod se týká všech soutěžních forem aerobiku.“
  • Je nutné vždy vyplnit název hudby a interpreta do přihlášky FRF. Je to vodítko pro hodnocení hudebního doprovodu artistic rozhodčích.

3. Souběh závodů

STK je zásadně proti tomu, aby v jednom termínu bylo více závodů. Důvodem jsou organizační problémy v zajišťování rozhodčích a někdy nemožnost klubu vyslat více trenérů na závody.

4. Úprava pravidel

STK pracuje na návrhu úpravy pravidel. V současnosti se jedná o ATS, ČSH, ČMP s možností posunu i na III. VT.

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře