Zpráva pro trenéry z jednání STK ze dne 13. 11. 2019

1.Úprava pravidel

ATS, ČMP – podmínka účasti na Republikovém finále alespoň dva závody v běžném kole.

2.Postupy a sestupy ve VTIng. Dvořák

 • na web 14. 11. 2019
 • Top ten – nový systém hodnocení

3.Různé

MČR 2020

 • mohou se zúčastnit i závodníci II. VT z oblasti jistého a možného postupu ke dni podání přihlášek v řádném termínu
 • závodníci ze II. VT, kteří se dostanou do finálového kola na MČR, musí pokračovat v I. VT, ostatní si mohou vybrat, zda budou pokračovat v I. nebo II. VT
 • jejich výsledky se započítávají do postupových tabulek I. VT a týkají se jich postupy a sestupy v této VT, v těchto postupových tabulkách

Nedodržení počtu kol nepostupového závodu I. VT v Českých Budějovicích – STK vyjadřuje znepokojení nad snížením počtu kol na těchto závodech, pravidla platí pro všechny závody stejně.

Střídání kategorií dle rozpisu vs. poměrné rozdělení závodu na sobotu a neděli ve všech VT – změněno – viz nový způsob tvorby harmonogramu.

Úprava pravidel kategorie Master

 • 1 T + 1 aerobní + 2 A + 1 performance
 • Skill list – s časováním, ale bez výše TI a dalších údajů o obtížnosti

4.Podklady od komise trenérů

 • Trenéři navrhují, že poslední závod 1. VT se může uskutečnit jako memoriál J. Poláškové a otevřít ho jako Open pro 2.VT – částečně se to řeší změnou pojetí MČR, jméno JP – zatím problém s použitím názvu – viz smlouva s Janou Boučkovou.
 • Někteří trenéři navrhují zrušit post rozhodčího Artistic a nahradit ho ještě Aerobním rozhodčím – zde, ale nebyla většina trenérů pro, a proto KT tento návrh nedoporučuje. Zamítá se. STK schvaluje změnu hodnocení II. VT, tj. 2 technic + 1 skill + 1 artistic + 1 aerobní. Ideální panel rozhodčích pro II. VT je 7členný.
 • KT navrhuje AE Rozhodčím možnost více bodovat AE vazby. Zamítá se, případný návrh změny připraví v. Buriš.
 • KT dává na zvážení STK, zda je vhodné, aby kat. 6 – 7 a 8 – 10 závodila v pozdních hodinách – zpracováno ve změně harmonogramu.
 • Trenéři nesouhlasí, aby závodnice z 3.VT měly povinný sestup do ČMP. Je to na zvážení trenérů, povinnost není – viz zpráva pro trenéry ze schůze STK ze dne 7. 6. 2018.
 • STK nesouhlasí s omezením skladby dua/tria/týmu hostujícími závodníky.
 • Zvážení a ošetření přestupů závodníků např. do 15-ti let. Tento problém není v kompetenci STK.
 • Nevhodné chování rodičů a dětí je řešeno Etickým kodexem klubu, resp. jeho novým zněním.
Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře