Zpráva pro trenéry ze schůze STK ze dne 16. 11. 2021

1. Změny pravidel

 1. Znění Soutěžního řádu – viz změny níže.
 2. Kategorie SA junioři – II. VT – není povolen žádný skok do kliku.

2. Performance aerobic

 1. Povolení pro kategorii 8 – 10 v současné době není možné. STK se nebrání další diskusi při vyšším počtu startujících v této věkové kategorii.
 2. Nové znění v SŘ:

Titul „Excelent“ je udělován v I. VT v soutěžních formách: 

 • Sportovní aerobic – ve věkových kategoriích cadet, junior, youth, adult, master
 • Fitness step a aerobic grande – ve věkových kategoriích cadet, junior, adult
 • Performance aerobic – ve věkových kategoriích cadet, junior, adult

3. Rozhodčí

 1. Zpětnou vazbu mohou podávat rozhodčí dle stávajících pravidel, a to i telefonicky po vzájemné domluvě (200,- Kč za sestavu). Upravené znění je třeba doplnit na webu včetně toho, že poskytnutí zpětné vazby záleží na časových možnostech rozhodčího.
 2. Je snaha, aby na nominačních závodech rozhodčí, který má nějakou vazbu na klub, byl nominován pouze jednou, ale z kapacitních důvodů to téměř možné není.
 3. STK souhlasí s případnou nominací zahraničních rozhodčích na MČR.

4. Čas na sestavu

Vzhledem ke zkrácení doby sestav dochází ke změně doby na jednu sestavu při tvorbě harmonogramu, tj. v současné době 3 min, při počtu nad 25 v ZK 3:20 min. Nově bude na jednu sestavu počítáno 2:45 min, při počtu nad 25 v ZK 3:00 min.

5. Nová struktura harmonogramu vychází z toho, že od roku 2022 budou rozdílné věkové kategorie pro SA a fitness a někteří závodníci startují ve více sestavách. Předpokládá se, že pořadí věkových kategorií bude obměňováno. 

 1. Základní kola:
  • SA Ženy (děti, cadet, junior, youth, adult), tj. věkové kategorie za den
  • SA Muži
  • SA Dua
  • Step (děti, cadet, junior, adult)
  • Performance aerobic
  • SA Tria
  • Grande aerobic 
 2. Finále: stejný sled
 3. Dvoudenní závod I. VT
  • Den 1: SA 8 – 10 + SA cadet + fitness 8-10, fitness cadet + fitness junior
  • Den 2: SA junior + youth + adult + fitness adult

6. TOPTEN zápočet bodů, platnost od 2022:

 • 8 – 10 = index 0.8; zůstává
 • 11 – 13 = index1.0; zůstává pro fitness
 • 14-16 = index 1.1; zůstává pro fitness
 • 17 + = index 1.3; zůstává pro fitness
 • 28 + = index 0.8; zůstává
 • Master = index 1.0; zůstává
 • Nové SA 11 – 12 = index 1.0
 • Nové SA 13 – 14 = index 1.1
 • Nové SA 15 – 17 = index 1.2
 • Nové SA 18+ = index 1.4

7. Návrhy z komisí trenérů a krajských vedoucích pro STK

a) Zařazovat týmy do věkových kategorií dle věkových průměrů závodníků v týmu pro II. a III. VT ve fitness aerobic a step, a to již od 2022.

Průměry včetně náhradníků zapsaných v přihlášce, matematicky zaokrouhleno:

 • I. kategorie: průměr 8 – 10
 • II. kategorie: průměr 11 – 13
 • III. kategorie: průměr 14 – 16
 • IV. kategorie: průměr nad 17

Žádný závodník se nesmí odchylovat o více než jednu věkovou kategorii. Pro I. kategorii platí, že smí startovat závodník maximálně 7letý, ne mladší.

b) STK nesouhlasí se zkrácením hudby u kat. 8 – 10 let ve všech VT na 1.30 min. + /- 5 sec., sestava může být dlouhá 1:45 min. – 5 sec, hlavním důvodem je zachování jednoty délek hudeb.

c) V ČMP a III. VT v kategorii step se povoluje přenášení stepů trenérkou. Hodnocení sestavy bude tímto velmi ovlivněno.

d) Maximální počet soutěžících v ATS nebude omezen, omezen bude pouze minimální počet, a to je 6 závodníků.

e) V soutěži ATS nebudou zakázány gymnastické prvky, zvedačky atd. Ale zařazení gymnastických nebo jiných prvků, jejichž provedení může způsobit zranění závodníka, bude považováno za nepřijatelný prvek a bude penalizováno. Penalizováno bude i nesprávné provedení gymnastických prvků.

f) Závodník, který získal hodnocení ve III. VT ve fitness vyšší než 1,5 bodu, se nesmí zúčastnit soutěží v ČMP ve fitness, ale může se zúčastnit SA v ČMP, totéž platí i opačně.  

g) STK nesouhlasí se snížením počtu členů týmu v kategorii fitness aerobik grande v I. VT na 5.    

h) Na promítacích plátnech bude upraveno zobrazení harmonogramu (vpravo dole) pro následující kategorie tak, že bude zjistitelný odhad zbývajícího času do startu každého závodníka v kategoriích, u kterých již byla ukončena prezence.

i) Objevily se nominace závodníků ve II. a III. VT do tří sestav, ale nikdy se neuskutečnily, takže pravidlo max. dvou sestav porušeno nebylo. V I. VT ve všech věkových kategoriích toto omezení neplatí. V případě podezření je nutno věc ihned řešit, aby mohl být zjištěn skutečný stav. Může se jednat o omyl, nebo i o nedovolenou záměnu závodníka za jiného s důsledkem diskvalifikace.

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře