Zpráva pro trenéry ze schůze STK ze dne 24. 5. 2023

1. Změna kategorie

 • Zařazování náhradníků do 7 dní před závodem

V poslední době se zvyšuje počet žádostí o doplnění náhradníka do dua/tria/týmu v I. VT, zvláště u nominačních závodů. Ve výjimečných případech je možné požádat o výměnu jednoho závodníka ve sportovním aerobiku nebo fitness zasláním žádosti do čtvrtečních 23 hodin na adresu ing. Dvořáka. Nový předpis bude doplněn do Soutěžního řádu. Platnost pro všechny VT, od 1. 9. 2023.

 • Změna věkové kategorie

Při transformaci tria do dua nebo dua do jednotlivců nesmí dojít ke změně věkové kategorie. Nový předpis bude zapracován do Soutěžního řádu. Platnost pro všechny VT, od 1. 9. 2023.

 • Změna kategorie

Dle pravidel je možná změna soutěžní kategorie (trio -> duo -> jednotlivci) do pátečních 15 hodin před závodem. Toto pravidlo bude striktně dodržováno, výjimky nebudou povolovány. Příklad: v případě zranění jednoho závodníka v 5členném stepovém týmu v den závodu, např. při rozcvičení, bude povolena exhibice zbývajících čtyř závodníků stepového týmu bez hodnocení. Platnost pro všechny VT, od 1. 9. 2023.

2. Počet startů v kategorii 8 – 10 let

Závodníci mohou nastoupit nejvíce na dva starty v jednom závodu ve věkové kategorii 8 – 10 let v I. VT. Platnost od 1. 1. 2024.

3. Trojkombinace – sportovní aerobik

Kombinace tří skoků nebo tří prvků statické síly za sebou není v současné době možná. Příklad: Front split jump to front split landing znamená, že bočný rozštěp v doskoku patří do tohoto prvku a nemůže být uznán jako první front split u split rotation. Kombinace Cossack jump + Straddle jump + Straddle jump to Push up landing: prostřední Straddle jump patří do kombinace Cossack jump + Straddle jump. Straddle jump nemůže být uznán ve druhé kombinaci se Straddle jump to Push up landing, protože se už započítává do kombinace první. FRF bude upraven tak, aby zápis trojkombinace nebyl možný.

4. Step – přenášení

Přenášení stepu je možné ve II. VT. Od 1. 9. 2023 bude platit upřesnění:

 • Je povoleno přenášet step jen v případě zachování min. počtu závodníků, tj. 5 cvičících, na ploše. Přenášející není započítán do počtu závodníků na ploše.
 • Pokud dochází k přenášení stepů a přenášený step není v sestavě aktivně využíván (stepping action), sestava nebude hodnocena a tým bude diskvalifikován.
 • Sestava s přenášením stepu může být hodnocena do maximální výše 1 bodu.

5. ATS

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 nedošlo ke zvýšení počtu sestav alespoň o 20% oproti roku 2022, soutěž ATS se k 1. 1. 2024 ruší. Choreografie odpovídají žánrové kategorii ČSH aerobik, které se týmy mohou účastnit od výše uvedeného data.

6. Různé

 • Kliky na kolenou (ze vzporu klečmo) jsou povoleny pro III. VT (děti, kadeti) a v ČMP. Upřesnění pravidel:
  • V současné době platí, že pro III. VT jsou povinné kliky na kolenou povolené jen pro kategorie děti a kadeti.
  • Jsou povolené i přídatné kliky ze vzporu klečmo, a to pectoralis a triceps. Platnost od 1. 9. 2023.
  • Pro kategorii 8 – 10 let III. VT a ČMP budou od 1. 1. 2024 zakázány Lateral hinge push up a Triceps hinge push up, a to z důvodů přílišné obtížnosti pro tuto výkonnostní a věkovou kategorii.
 • Budou upravena česká pravidla I. VT ve sportovním aerobiku: není nutné mít spojený rukáv s dresem. Platnost ihned.
 • Kancelář vytvoří základní formu pro tvorbu harmonogramu.
 • FRF přihláška vyžaduje uvést záznam délky hudby, BPM, název skladby. Pokud tyto údaje nebudou uvedeny, artistic rozhodčí srazí 0,5 bodu. Bude zapracováno do Soutěžního řádu. Platnost od 1. 9. 2023.
 • Tuck jump (včetně provedení s obratem) byl vložen do FRF jako další skok pro všechny věkové kategorie I. a II. VT.
 • STK apeluje na trenéry všech VT, aby dbali na dodržení údajů na prezenci (uvádění nestartujících závodníků, určení náhradníků atd.).

ČSH:

 • Vzhledem k menšímu počtu týmů je navržen doplněk pravidel bod 3.2 Kategorie dle výkonnosti: „Pokud bude na Republikovém finále v kterékoli věkové kategorii 3 a méně týmů, budou hodnoceny v jedné skupině bez výsledného rozdělení na kategorie A a B.“ Platnost ihned.
 • Od 1. 1. 2024 budou upravena pravidla, návrh předloží Komise ČSH.
Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře