ZPRÁVA PRO TRENÉRY ZE SCHŮZE STK ZE DNE 9. 11. 2020

Postupy a sestupy ve VT

Na základě jednání komise trenérů a VV na jaře 2020 bylo rozhodnuto, že kvůli covid karanténě budou vyhodnoceny jisté i možné postupy/sestupy za rok 2020, ale je na uvážení trenéra, zda se uskuteční. Tzn., že veškeré postupy a sestupy budou dobrovolné.

ČMP

 1. Zákaz přenášení stepů zůstává v platnosti na všech typech soutěží. Počet stepů na ploše musí odpovídat počtu členů týmu.
 2. STK ponechává na pravomoci hlavního rozhodčího doporučit přestup na všech závodech ČMP do III. VT těm závodníkům a týmům, jejichž výkonnost přestupu odpovídá.

ATS

 1. STK v souladu s pravidly grande aerobik povoluje v ATS přemet stranou, stoj na rukou jako přechod, kotoul již povolen byl.
 2. Lift (zvedačka) je povolena již jako úvodní a závěrečná póza pro všechny kategorie (kromě 1. kategorie, tj. do průměru 7,5, kde zákaz zařazení lifts zůstává). STK povoluje zařazení neomezeného počtu zvedaček i ve stoji v průběhu sestavy s tím, že pro asistujícího partnera(partnery) je povolen jen jeden krok – viz současné znění pravidel.
 3. STK ruší možnost současného startu na ČSH a ATS v jednom závodě se stejnou sestavou.

Hudební doprovod

Ing. Dvořák – upřesnění technických záležitostí. Konečné řešení je na VV.

Možnost startu závodníků ze II. VT na MČR se prodlužuje i pro další léta.

 1. Mohou se zúčastnit i závodníci II. VT z oblasti jistého a možného postupu ke dni podání přihlášek v řádném termínu.
 2. Závodníci ze II. VT, kteří se dostanou do finálového kola na MČR, musí pokračovat v I. VT (v následujícím závodu od data MČR), ostatní si mohou vybrat, zda budou pokračovat v I. nebo II. VT (v následujícím závodu od data MČR). Výsledky se započítávají do postupových tabulek I. VT a týkají se jich postupy a sestupy v této VT, v daných postupových tabulkách.
 3. Jen ve vážných případech vyřazení závodníka smí kvalifikované trio startovat jako duo, závodník z dua smí startovat jako jednotlivec.

Start cizinců na soutěžích v ČR

Na všech závodech (národní soutěže III. – I. VT, i MČR) je povolen start cizinců. Do finále postupuje určený počet závodníků z ČR dle struktury soutěže, a navíc kvalifikovaní cizinci.

Příklad:

Výsledková listina základního kola: 1. – 2. místo cizinci, další místa čeští závodníci. Do šestičlenného finále postupují dva cizinci na 1. – 2. místě a prvních šest českých závodníků (tj. na 3. – 8. místě).

MČR kategorie 8 – 10 let

VV dne 20. 10. 2020 rozhodl, že věková kategorie 8 – 10 let I. VT nebude mít Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a fitness. Závod v průběhu MČR ostatních věkových kategoriích bude mít pro kategorii 8 – 10 let titul Pohár Jitky Poláškové.

Věková kategorie 6 – 7 let

Na jednání VV 20. 10. 2020 bylo rozhodnuto, že se věková kategorie 6 – 7 let ve sportovním aerobiku a fitness ve III. VT přesouvá do ČMP. Důsledkem tohoto rozhodnutí je, že dochází k úpravě startu závodníků tak, že soutěží III., II. a I. VT ve sportovním aerobiku a fitness se mohou zúčastnit děti od 7 let (původně bylo od 6 let).

Časové harmonogramy

VV dne 20. 10. 2020 pověřil administrátor soutěže III. – I. VT Ing. Dvořáka, že bude zpracovávat časový harmonogram závodu. Úprava tabulky tvorby harmonogramu v Soutěžním řádu: zpracovává administrátor a organizátor; schvaluje administrátor, organizátor a hlavní rozhodčí; konečné rozhodnutí kancelář.

ČSH

Pokud bude v kterékoli věkové kategorii 3 a méně týmů, rozhodčí určují pouze výsledné pořadí, rozdělení na kategorie A a B se neprovádí. Konečné rozdělení výkonnostních kategorií před Republikovým finále se provádí pouze tehdy, pokud týmy v konkrétní věkové kategorii získaly na postupových kolech alespoň jedno rozdělení na A a B.  

SAMC

 1. Dochází ke zrušení překrývání věkových kategorií, tj. nové dělení je na kategorie 17 – 25 let a 26 – a více let.
 2. Úprava časového harmonogramu při změně počtu závodníků v konkrétní den závodu:
  • Pokud dojde po uzávěrce harmonogramu (tj. 14 dní před zahájením soutěže) vlivem odhlášení ke snížení konečného počtu startujících, který odpovídá jinému počtu kol, je závod realizován v počtu kol stanoveném v bodu 2.3 pravidel SAMC.  
  • Pokud dojde po uzávěrce harmonogramu (tj. 14 dní před zahájením soutěže) vlivem pozdního dohlášení ke zvýšení konečného počtu startujících, který odpovídá jinému počtu kol, je závod realizován v původně vypsaném počtu kol.
 3. STK ruší „divokou kartu“.  Důvodem je velmi náročné organizace a to, že tito závodníci stejně do finále nezasáhnou.

Zpracovala: Jana Hájková

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře