Zápis ze schůze STK ze dne 1. 6. 2022 pro trenéry

1. Pravidla ČMP – SA: zařazení nových prvků – termín od 1. 9. 2022

 • Straddle press one hand front, one back – všechny kategorie ČMP.
 • Pike Press Bottom Lift Only – vzpor sedmo, zvednout boky – všechny kategorie ČMP.
 • Straddle Press Bottom Lift Only – vzpor sedmo roznožný, zvednout boky – všechny kategorie ČMP.
 • Circular lateral hinge PU open (Vzpor ležmo roznožný – klik na levé, podpor na pravém předloktí – klik – klik na pravé, podpor na levém předloktí – vzpor) – všechny kategorie ČMP a III. VT.
 • Two arm Wenson planche with bent knees (Váha oporem o záloktí – pokrčit přednožmo zevnitř, kolena se opírají o záloktí) – všechny kategorie ČMP + III. VT kat. 8 – 10 let.

2. Soutěže

 • SAMC – ČSH – ČMP:
  • STK doporučuje zvýšení limitu na jednu sestavu (ČSH a ATS 4 min, ČMP 3 min na sestavu) a úpravou vyhlašování tak, aby byl harmonogram realizovatelný. Termín ihned.
  • Odevzdání přihlášek je 1 měsíc před závodem. Termín od 1. 9. 2022.
  • Trenér již nebude předem určovat výkonnostní kategorii v ČSH. Rozdělení provede na každém postupovém závodu panel rozhodčích. Platnost od 1. 9. 2022.
 • Změny v pravidlech ohledně menšího počtu závodníků v ATS a možnosti přenášení stepů v ČMP a III. VT, které byly přijaty na poslední schůzi STK, neovlivnily počty startů. Důvodem může být minimální informovanost současných i nových klubů. STK navrhuje zlepšení komunikace i pomocí KKV a KT, včetně avizování změn na sociálních médiích.
 • Skill rozhodčí z technických důvodů vždy musí sedět vedle hlavního rozhodčího. Ale je nutné postavení těchto dvou rozhodčích měnit vůči celému panelu tak, aby trenéři nemohli stále stavět choreografie u duí a trií, aby méně zdatný závodník byl zakrytý závodníkem lepším právě vzhledem k pozici skill judge.

3. Rozhodčí

 • Od nové sezóny budou rozhodovat 2 nové rozhodčí, dalších 7 je ve stínových panelech s předpokladem rozhodování do jednoho roku.
 • STK zásadně nesouhlasí s losováním rozhodčích pomocí IS systému, protože tento systém momentálně není na takové úrovni, aby zvládl zpracovat všechny proměnné. 
 • V současné době platí usnesení STK z roku 2015, že rozhodčí z II. a III. VT může pokračovat v I. VT po dvou letech rozhodování a min. 8 závodech. Je třeba napsat test z pravidel I. VT a zvládnout 2 stínové panely. Možnost vstupu mezi rozhodčí I. VT je jen na uvážení samotného rozhodčího. Ve výjimečných případech je možné termín postupu zkrátit. Nicméně současná praxe se maximálně osvědčila.
 • V současné době je třeba ujednotit systematiku vzdělání rozhodčích tak, aby odpovídala i požadavkům NSA.
 • STK se bude snažit dodržet nepsané pravidlo, aby na nominačních závodech rozhodovali rozhodčí, kteří mají vazbu na některý klub opravdu pouze jednou, případně oslovit zahraniční rozhodčí. Nominace zahraničních rozhodčích je vázána na finanční možnosti svazu. Nicméně stále není dořešeno, zda stejnou váhu má trenér klubu (který je zároveň rozhodčím) a rozhodčí (např. zaměstnanec klubu či rodinný příslušník) či dva rozhodčí I. VT z jednoho klubu. Vzhledem k počtu rozhodčích, jejich časovým možnostem a případným naléhavým změnám se to zaručit na 100% nedá.
 • Pokud si některý trenér myslí, že je jeho klub trvale poškozován některým rozhodčím, je třeba upozornit na tuto skutečnosti STK.
 • STK nesouhlasí s umístěním další videokamery za skill judge, protože dle komise stačí přenos TVcom.

4. I. VT – fitness

Zařazení fitness týmů do věkových kategorií bude dle průměru i v I. výkonnostní třídě. Jana Hájková navrhne tuto změnu i pro mezinárodní pravidla. Tým, který nebude splňovat věková pravidla pro mezinárodní soutěže, musí počítat s tím, že se nemůže ucházet o nominaci. Ale dle průměru může závodit na domácí půdě. Platnost od 1. 1. 2023.

 • STK nesouhlasí s vytvořením komise rozhodčích, komisi supluje STK. Pro zlepšení pochopení práce rozhodčích i trenérů STK navrhuje seminář s rozborem sestav v lednu 2023, kde by tyto rozbory byly zpracovány pro sportovní aerobik i kategorie fitness. Ve spolupráci s kanceláří, komisí trenérů a rozhodčími zajistí Hájková. V případě nejasností v závodech je možné, aby se trenéři obrátili na STK.
 • STK v pravidlech SA a fitness všech VT a věkových kategoriích povoluje zvedačky dle znění mezinárodních pravidlech. Je na uvážení trenéra o zařazení těchto prvků tak, aby byly adekvátní momentální úrovni závodníků. Špatné nebo dokonce nebezpečné provedení bude penalizováno. Je povolen přechod přes úroveň kolmice v transitech provedených vzporem nebo oporem o předloktí. Přechody by měly být v intencích pravidel SA a fitness (je zakázán přemet vpřed a vzad, u SA i přemet stranou).

Zapsala: Hájková – předsedkyně komise STK

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře