Zapojte se do výzkumu studentů z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Jsme studenti doktorského studia z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a rádi bychom Vás požádali o pomoc s realizací naší výzkumné studie v rámci projektu IGA. Pracujeme na standardizaci Dotazníku smyslu života a jeho zdrojů (ZdroSmy). Dotazník má potenciální užitek v mnoha sociokulturních vědních disciplínách, může být využíván jako kvalitní sebepoznávací nástroj a také se jedná o jedinečný nástroj pro diagnostiku aktuálního duševního stavu sportovců, kdy z výsledků dotazníku lze identifikovat individuální zdroje smyslu života a zároveň případnou krizi smysluplnosti. Ta bývá spojována s výraznými problémy v osobním i sportovním životě (často konec sportovní kariéry) a může mít silně negativní vliv na duševní zdraví sportovce, čemuž by mělo být samozřejmě předcházeno. Věříme, že s ohledem na zmíněné důvody a mnoho dalších je dotazník velmi přínosné přenést do českého prostředí.

Abychom mohli dotazník úspěšně standardizovat, potřebujeme získat co největší výzkumný soubor.

Za řešitelský tým Vám předem děkujeme za čas věnovaný dotazníku, Kristýna Janečková a Petr Mocek

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře